Classmeet Nururrahman 2023 “Dynami in Compactness”

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, SMAIT Pesantren Nururrahman telah melaksanakan acara Classmeet periode 2023/2024 dengan lancar. Acara ini bertujuan membangun potensi dan solidaritas para murid serta menjadi […]

SERTIJAB MPK-OSIS 2023/2024

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Dalam rangka perpindahan masa bakti pengurus lama MPK/OSIS 2022/2023 […]